Češi pohledem dluhů

Půjčky se staly běžnou součástí našich životů. Díky půjčkám a úvěrům si můžeme dovolit nové bydlení, koupit nové auto nebo financovat nákladné studium. A to všechno dříve, než bychom na to našetřili. Jak se žije s půjčkami a úvěry a jaký je průměrný český dlužník?

Dluhy českých domácností přesahovaly podle dat České národní banky v roce 2013 jeden bilion korun. Jejich úspory jsou však dlouhodobě několikrát vyšší. Nejsou tedy varování před přílišnou zadlužeností jen zbytečným strašákem odrazujícím od úvěrových finančních produktů nebo půjček?

Zkoumáme-li blíže míru zadlužení českých domácností, zjistíme, že většinu tvoří úvěry na bydlení a zbytek úvěry a půjčky, kterými lidé financují ostatní životní potřeby. Naopak co se úspor týče, velká část populace využívá několik spořicích produktů – penzijní připojištění (III. pilíř) nebo například životní pojištění.

Abychom mohli své závazky bez problémů splácet je vhodné mít vytvořenou určitou finanční rezervu. Jedná se o základní zásadu správného hospodaření rodiny, ale i každého jednotlivce. Jak velká by měla taková finanční rezerva být? Obecně se doporučuje rezerva ve výši tří měsíčních čistých příjmů nebo pěti měsíčních výdajů. Finanční rezervu by měly tvořit prostředky snadno dosažitelné. Není tedy vhodné finanční rezervu ukládat například na stavební spoření, protože výběr těchto prostředků trvá několik měsíců.

Největšímu riziku spočívajícímu v problémech při splácení závazků se vystavují nízkopříjmové skupiny obyvatel s nižším vzděláním, které nemají vytvořenou potřebnou finanční rezervu. Podle dostupných průzkumů má jen část českých domácností vytvořenou finanční rezervu v potřebné výši. Tedy na několik měsíců.

Na závěr dodejme, že podle dat Českého statistického úřadu byla průměrná měsíční hrubá mzda za třetí čtvrtletí roku 2013, 24.836,– Kč. Dvě třetiny dospělé populace na ni však nedosáhnou. Pro lidi s podprůměrnými příjmy může být krátkodobá půjčka ve finanční tísni východiskem z problémů. Je však třeba postupovat obezřetně a mít na základě rozvahy rodinného rozpočtu jasnou představu o jejím splácení.