Co je SOLUS a jaké informace o kom obsahuje

Při žádosti o půjčku se ve většině případů nevyhnete nahlížení do registrů. Jedním z nich je i SOLUS. Víte, kdy se do jeho evidence můžete dostat, jaké informace o vás může shromažďovat a pro koho jsou tyto informace dostupné?

O sdružení

Zjednodušeně řečeno jde o centrální registr dlužníků. SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, které má seznam dlužníků k nahlédnutí. Počet jeho členů roste. V současné době je to už více jak 50 subjektů. Zastoupeno je několik ekonomických sektorů:

 • nebankovní finanční instituce,
 • banky,
 • stavební spořitelny,
 • telekomunikační firmy a mobilní operátoři,
 • energetické společnosti,
 • velkoobchodní řetězce,
 • firmy poskytující půjčky a leasingy,
 • pojišťovny.

Z toho tedy vyplývá, že záznam o určitém klientovi v SOLUS svědčí pouze o nesplacených závazcích vůči členům tohoto sdružení. Neznamená to však, že daný klient nemá ještě další nesplacené dluhy nebo záznamy o pozdních platbách u jiných společností.

Co to v praxi znamená? Člen sdružení u kterého si chcete vzít půjčku nebo třeba elektroniku na splátky se může podívat zda řádně platíte účty za plyn nebo telefon, připojení k internetu apod.

Proč SOLUS vznikl

Hlavní cíle tohoto sdružení jsou následující:

 • působit preventivně v oblasti předlužování, tzn. poskytovat takové informace, které zamezí poskytnutí úvěru osobám jež dluží v poměru ke svým příjmům hraniční částku,
 • zamezit růstu počtu dlužníků v prodlení se splátkou úvěru, tzn. neposkytnout úvěr těm osobám, které se dostaly do problémů se splácením svých závazků,
 • zvýšit vymahatelnost dluhů po splatnosti,
 • snížit potenciální finanční ztrátu věřitelů.

SOLUS vznikl v roce 1999 a počet jeho členů se neustále rozšiřuje. SOLUS umožňuje svým členům efektivněji řídit rizika spojená s jejich hlavní činností. Poskytované služby i cíle sdružení se řídí zásadami bezpečného úvěrování.

O kom SOLUS shromažďuje informace

SOLUS vede dva negativní registry. Shromažďuje tedy jen informace negativního charakteru. V jednom registru shromažďuje informace o fyzických osobách, tj. spotřebitelích a ve druhém o fyzických a právnických osobách s IČ.

Obsahem jsou informace o klientech, kteří mají nebo měli problém se splácením svých dluhů, ale také informace o odcizených a neplatných dokladech a data z insolvenčního registru.

Přístup do databáze mají jen její členové, mohou se tak dozvědět o dluzích klienta, případně o jeho úhradě. Informace jsou uchovávány po dobu tří let.

Úřad na ochranu osobních údajů rozhodl v roce 2013 o tom, že pokud klient se zveřejněním svých údajů nesouhlasí, musí SOLUS příslušné záznamy vymazat. Rozhodnutí je sice pravomocné, ale SOLUS se proti němu odvolal k soudu.

Výmaz z registru

Výmaz může udělat jen Solus a nikdo jiný. Pokud bude někdo nabízet, že Vám to zařídí jde zcela jistě o podvod. Proto takové nabídky odmítejte!

SMS výpis

Sdružení poskytuje výbornou službu v podobě sms výpisu, která umožňuje nahlédnutí do registru trochu jiným způsobem. Můžete si tak jednoduše ověřit zda o Vás má sdružení nějaký záznam. Jak to funguje. Nejdříve musíte získat tzv. SIN kód. Ten Vám přijde na mobil a stojí 30 Kč. Pokud se rozhodnete pro mobil musíte mít u Vašeho operátora povolené tzv. premium sms. Pak již máte možnost získat sms výpis. Jeho cena je 99 Kč. V případě, že premium sms (sms se zvýšenou cenou) nemáte aktivované musíte si tuto službu nejdříve nechat zřídit nebo požádat o zaslání poštou.

Seznam dlužníku zdarma

Hodně lidí se na to dotazu, ale pravda je taková, že žádný bez poplatku neexistuje. Všechny jsou placené. Zde více na téma registr dlužníků výpis zdarma.