Co je SOLUS a jaké informace o kom obsahuje

Při žádosti o půjčku se ve většině případů nevyhnete nahlížení do registrů. Jedním z nich je i SOLUS. Víte, kdy se do jeho evidence můžete dostat, jaké informace o vás může shromažďovat a pro koho jsou tyto informace dostupné?

O sdružení

Zjednodušeně řečeno jde o centrální registr dlužníků. SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, které má seznam dlužníků k nahlédnutí. Počet jeho členů roste. V současné době je to už více jak 50 subjektů. Zastoupeno je několik ekonomických sektorů:

 • nebankovní finanční instituce,
 • banky,
 • stavební spořitelny,
 • telekomunikační firmy a mobilní operátoři,
 • energetické společnosti,
 • velkoobchodní řetězce,
 • firmy poskytující půjčky a leasingy,
 • pojišťovny.

Z toho tedy vyplývá, že záznam o určitém klientovi v SOLUS svědčí pouze o nesplacených závazcích vůči členům tohoto sdružení. Neznamená to však, že daný klient nemá ještě další nesplacené dluhy nebo záznamy o pozdních platbách u jiných společností.

Co to v praxi znamená? Člen sdružení u kterého si chcete vzít půjčku nebo třeba elektroniku na splátky se může podívat zda řádně platíte účty za plyn nebo telefon, připojení k internetu apod.

Proč SOLUS vznikl

Hlavní cíle tohoto sdružení jsou následující:

 • působit preventivně v oblasti předlužování, tzn. poskytovat takové informace, které zamezí poskytnutí úvěru osobám jež dluží v poměru ke svým příjmům hraniční částku,
 • zamezit růstu počtu dlužníků v prodlení se splátkou úvěru, tzn. neposkytnout úvěr těm osobám, které se dostaly do problémů se splácením svých závazků,
 • zvýšit vymahatelnost dluhů po splatnosti,
 • snížit potenciální finanční ztrátu věřitelů.

SOLUS vznikl v roce 1999 a počet jeho členů se neustále rozšiřuje. SOLUS umožňuje svým členům efektivněji řídit rizika spojená s jejich hlavní činností. Poskytované služby i cíle sdružení se řídí zásadami bezpečného úvěrování.

O kom SOLUS shromažďuje informace

SOLUS vede dva negativní registry. Shromažďuje tedy jen informace negativního charakteru. V jednom registru shromažďuje informace o fyzických osobách, tj. spotřebitelích a ve druhém o fyzických a právnických osobách s IČ.

Obsahem jsou informace o klientech, kteří mají nebo měli problém se splácením svých dluhů, ale také informace o odcizených a neplatných dokladech a data z insolvenčního registru.

Přístup do databáze mají jen její členové, mohou se tak dozvědět o dluzích klienta, případně o jeho úhradě. Informace jsou uchovávány po dobu tří let.

Úřad na ochranu osobních údajů rozhodl v roce 2013 o tom, že pokud klient se zveřejněním svých údajů nesouhlasí, musí SOLUS příslušné záznamy vymazat. Rozhodnutí je sice pravomocné, ale SOLUS se proti němu odvolal k soudu.

Výmaz z registru

Výmaz může udělat jen Solus a nikdo jiný. Pokud bude někdo nabízet, že Vám to zařídí jde zcela jistě o podvod. Proto takové nabídky odmítejte!

SMS výpis

Sdružení poskytuje výbornou službu v podobě sms výpisu, která umožňuje nahlédnutí do registru trochu jiným způsobem. Můžete si tak jednoduše ověřit zda o Vás má sdružení nějaký záznam. Jak to funguje. Nejdříve musíte získat tzv. SIN kód. Ten Vám přijde na mobil a stojí 30 Kč. Pokud se rozhodnete pro mobil musíte mít u Vašeho operátora povolené tzv. premium sms. Pak již máte možnost získat sms výpis. Jeho cena je 99 Kč. V případě, že premium sms (sms se zvýšenou cenou) nemáte aktivované musíte si tuto službu nejdříve nechat zřídit nebo požádat o zaslání poštou.

Seznam dlužníku zdarma

Hodně lidí se na to dotazu, ale pravda je taková, že žádný bez poplatku neexistuje. Všechny jsou placené.