Co prozradí registry

Pokud jste se někdy žádali o půjčku nebo úvěr, víte, že si Vás poskytovatel úvěru nejprve prověří. V souvislosti s půjčkami a úvěry často slýcháme o registrech. O co se vlastně jedná a k čemu slouží? Existuje seznam dlužníků k nahlédnutí zdarma?

Hned na začátek uvedeme jednu důležitou informaci. Žádný centrální registr dlužníků k nahlédnutí zdarma není. Všechny jsou placené. Dobrá zpráva je, že to není nákladná záležitost a výpis lze pořídit za pár korun.

Registrem je myšlen úvěrový registr. Jedná se o databázi nebo přímo informační systém, shromažďující informace o klientech, kteří mají určitý úvěrový produkt, jejich bonitě a úvěrové historii. Úvěrových registrů je v České republice několik a konkrétní informace, které poskytují, se liší podle konkrétního registru a jeho účelu.

Česká národní banka vede Centrální registr úvěrů, podle zákona č. 21/1992 Sb. Tento registr je určen bankám a slouží k jejich vzájemnému informování a to bez vědomí klienta. Shromažďuje údaje o fyzických osobách podnikatelích a právnických osobách, proto neobsahuje informace o spotřebitelských úvěrech, hypotékách fyzických osob apod. V souladu se zákonem si tak banky prostřednictvím tohoto registru vyměňují informace o svých klientech a jejich bonitě.

Naproti tomu Centrální registr dlužníků (Cerd) je největší český informační systém zaměřený na nesplacené pohledávky osob a firem. Jedná se o nástroj, díky němuž si můžete jako občan nechat zpracovat potvrzení o bezdlužnosti nebo například prověřit své závazky a bonitu za posledních pět let. Jak se informace o dlužníkovi v tomto registru objeví? Zpravidla ji poskytne věřitel a to kvůli špatné platební morálce daného dlužníka. Vzhledem k tomu, že zápis v registru zůstává i několik let může jeden neuhrazený závazek způsobit dlužníkovi poměrně velké komplikace. Centrální registr dlužníků využívají nejen občané, ale také podnikatelé a firmy pro ověření svých obchodních partnerů.

Dále existuje bankovní a nebankovní registr klientských informací BRKI, resp. NRKI, jehož provozovatelem je Czech Credit Bureau. Zkráceně CCB. Jak již název napovídá, oba tyto registry shromažďují informace o bonitě a platební morálce klientů. Nejedná se tedy pouze o databázi případných prohřešků jako je tomu v případě Centrálního registru dlužníků.

Dalším důležitým registrem je Solus. Tedy Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. Členy tohoto sdružení jsou bankovní i nebankovní instituce a jen ony mohou registr používat. Jedná se o zájmové sdružení.

Jak se může běžný člověk do registru dostat? Samotná žádost o úvěr může být v některých registrech zapsaná, včetně informace o tom, zda daný člověk úvěr získal, či nikoli. Bohužel se stává, že i prodlení v platbě za faktury energetických společností nebo mobilních operátorů zapříčiní negativní zápis v registru.

Poskytovatelé úvěrů, bankovní i nebankovní vědí dobře kde které informace získávat, aby žadatele o úvěr prověřili. Úvěrové produkty u nichž je bonita klienta v registrech ověřována jsou nabízeny za určitých podmínek – klient, který vyjde na základě prověření registry jako bonitní může získat lepší podmínky úvěru. Také proto jsou úvěry a půjčky nabízené bez ohledu na informace uvedené v registrech pro klienta zpravidla dražší.