Jak odložit splátku půjčky

splatky

Splácíte půjčku a vlivem okolností jste se dostali do situace kdy byste potřebovali splátku odložit? S tímto problémem se v současnosti potýká i mnoho dalších lidí zejména u úvěrů s delší dobou splatnosti dělá dlužníkům problémy odhadnout zda na smluvené splátky budou mít vždy dostatek finančních prostředků. Poradíme vám jak v takové situaci postupovat.

Předně je dobré si uvědomit, že je v zájmu věřitele, abyste úvěr doplatili a proto je za určitých okolností ochoten vycházet dlužníkovi vstříc. Každá dohoda tohoto druhu závisí však pouze na ochotě věřitele a podmínky takové dohody jsou vždy individuální závisí na konkrétní situaci v jaké se dlužník nachází. Případná dohoda se navíc uzavírá vždy na dobu určitou.

Co při rozhodnutí vyjít klientovi vstříc věřitelé zvažují? Jde o důvody, které zapříčinily finanční tíseň, dále rodinnou situaci dlužníka, výši splátek, celkovou výši úvěru, dobu splatnosti, historii splácení úvěru či podíl splacené části jistiny. Každá společnost má tyto podmínky jiné.

V případě většiny úvěrů však není odklad splátky jediným možným řešení jak lze momentální neschopnost splácet závazky řešit. Další možností je například konsolidace závazků (jejímž důsledkem je snížení měsíčních splátek úvěrů), snížení úrokové sazby, snížení měsíční výše splátky (za cenu prodloužení doby splatnosti půjčky) či dokonce přistoupení k závazku nebo převzetí dluhu.

Pokud se ocitnete v tíživé finanční situaci a existuje předpoklad, že se vaše situace opět zlepší je odklad splátky vhodným řešením. Je však dobré vědět, že ve většině případů věřitel odloží splátku jistiny, ale nikoli úroků – které mohou například u půjček s dlouhou dobou splatnosti činit velkou část. Odkladem splátky se tedy pravděpodobně nezbavíte povinnosti měsíčně platit alespoň část splátky původní nicméně i tato varianta může být mnohdy výraznou pomocí v tíživé situaci.

Jak odložit splátky

Jak tedy postupovat, abyste s věřitelem dohodli odklad splátek? Předně je třeba ho kontaktovat včas, tzn. co nejdříve poté, co se vaše situace nepříznivě změní – tedy například když dostanete výpověď a je důvodné se domnívat, že budete mít v budoucnu se splácením problémy nebo pokud se ocitnete v pracovní neschopnosti z důvodu dlouhodobé nemoci.

Jakékoli řešení až v případě, že splátku nezaplatíte má mizivou naději na úspěch v očích věřitele působíte jako nespolehlivý dlužník!

Pro účely jednání s věřitelem zajistěte potřebné doklady osvědčující vaši finanční tíseň (potvrzení o nemocenské, potvrzení z úřadu práce, nový – nižší – platový výměr od zaměstnavatele apod.) a promyslete si maximální výši měsíční splátky, které v dané situaci unesete.