Jak půjčovat peníze

Půjčování peněz v hotovosti je fenomén dnešní doby. Trend, který lze poslední roky spatřovat jsou půjčky mezi lidmi. Tedy nikoliv od firem, ale od soukromích osob. Půjčovat peníze se vyplatí těm co mají nějaké tzv. navíc a mohou si dovolit část z nich nějakou dobu postrádat. Dají se tak pokud je vše dobře nastaveno vydělat relativně snadno zajímavé peníze.

Nejdůležitější je nastavit vše tak aby jste vy jako věřitel dostal peníze pokud možno bez problému zase zpět. To není snadné a nikdy nemáte stoprocentní jistotu, že to vyjde. To je prostě fakt. Jak to udělat aby byla případná pohledávka co nejlépe vymahatelná je předmětem tohoto článku.

Jsou v podstatě 2 způsoby jištění:

  • zástava
  • směnka

Zástava

Zástava je jednoduchý způsob jak si pojistit svou investici. Dlužník dá do zástavy „něco“ čím se případně pokryje nesplacený dluh. Zastavují se jak movité tak i nemovité věci. Na co si dát pozor? Ujistěte se, že dlužník je opravdu vlastníkem toho co bude předmětem zástavy. Ve smlouvě nezapomeňte uvést, že máte právo zástavu při nedodržení podmínek prodat.

Půjčovat na směnku

Směnka je velmi častý způsob jištění. Mnoha lidem se jeví jako výhodná z několika důvodů. Konečné posouzení je na Vás. U směnky toho není tolik k řešení jako u zástavy kde například musíte dobře odhadnout cenu zastavovaného předmětu, které se navíc může časem měnit. Na směnku se jen vypíše dlužná částka a datum do kdy má být zaplacena. Se směnkou můžete také obchodovat. Pokud dlužník nedodrží podmínky můžete ji prodat například firmě, která se zabývá jejich vymáháním a máte po problému. Vy dostanete peníze a vlastníkem problémové směnky se stane vymáhací firma.

Závěrečné doporučení

Smlouvu nebo jakoukoliv jistinu určitě udělejte i pokud je to půjčka přátelům nebo někomu z rodiny. Tohle hodně lidí nedělá a hodně si jich díky tomu také naběhlo. Peníze jsou pak prakticky nevymožitelné. Vyvarujte se toho!