Pro koho je výhodné půjčku předčasně splatit

Máte spotřebitelský úvěr a uvažujete o tom ho předčasně splatit? I v tomto případě naráží Češi na svoji nízkou finanční gramotnost, protože zejména u starších smluv zaplatí víc, než kdyby úvěr řádně spláceli dál. Jak je to možné a vyplatí se předčasné splacení půjčky?

U starších smluv (tj. těch uzavřených do roku 2011) bylo běžné, že za předčasné splacení úvěru musel dlužník zaplatit určitý poplatek zohledňující náklady s tím spojené. Zákon však blíže neurčoval v jaké výši mohou tyto náklady být a proto se nezřídka stávalo, že za předčasné splacení úvěru zaplatil klient stejně nebo dokonce více, než by zaplatil při řádném splácení. Věřitelé si tak v mezích zákona kompenzovali ušlý zisk v podobě nezaplacených úroků.

Každému kdo uvažuje o předčasném splacení úvěru doporučujeme pečlivě propočítat finanční náročnost tohoto kroku. Pokud by totiž náklady byly příliš vysoké, vyplatí se volné finanční prostředky investovat jinam a úvěr splácet dále podle původního splátkového kalendáře.

V případě, že jste uzavřeli smlouvu o spotřebitelském úvěru od 1. 1. 2011 dále, vztahuje se na tento typ smlouvy zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, který byl dále novelizován s účinností od 25. 2. 2013. Jako spotřebiteli Vám tato právní úprava poskytuje mnohem lepší postavení, a to i v případě předčasného splacení úvěru. Co se oproti předchozí úpravě změnilo?

Podle zákona může věřitel po dlužníkovi požadovat náhradu nutných a objektivně zdůvodněných nákladů, které vznikly v souvislosti s předčasným splacením úvěru. Zákon však nově přesně vymezuje maximální výši této náhrady – nesmí překročit 1 % z předčasně splacené celkové výše úvěru, pokud do doby původního konce úvěru zbývá víc než jeden rok. V případě, že do doby původního konce úvěru zbývá méně než jeden rok, nemůže tato náhrada přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené celkové výše úvěru. Žádnou náhradu navíc nelze uplatnit tehdy, pokud se jedná o plnění pojistné smlouvy určené právě k zajištění spotřebitelského úvěru, dále v případě přečerpání nebo v případě, že byl úvěr splacen dříve v období s nepevně stanovenou úrokovou sazbou.

Na závěr dodejme, že někteří poskytovatelé spotřebitelských půjček umožňují splatit úvěr kdykoli, u jiných je možné provést předčasné splacení jen v konkrétní den. Některé společnosti umožňují složit peníze rovnou na účet u jiných je třeba formálně požádat. Zákon však stanoví, že smlouvu o spotřebitelském úvěru uzavřenou na dobu neurčitou lze kdykoli vypovědět a proto musí být předčasné splacení úvěru možné za jakýchkoli okolností.

Myslet na tuto možnost by jste měli již při podepisování smlouvy. V případě, že již stojíte před rozhodnutím zda splatit dříve je nejlepší řešení vždy kontaktovat přímo společnost u které máte půjčku.