RPSN najdete skoro v každé smlouvě, víte, co znamená?

Přistupujete-li k výběru úvěru zodpovědně, porovnáváte několik nabídek různých poskytovatelů. Jedním z ukazatelů, který byste rozhodně neměli při svém zvažování opomenout, je RPSN. Co tato čtyři písmena znamenají pro spotřebitele, čím se liší od úrokové sazby a jak tuto hodnotu správně interpretovat?

Co znamená

Je to zkratka označující roční procentní sazbu nákladů. Jedná se o ukazatel, který byl vytvořen právě proto, aby se mohl běžný spotřebitel v úvěrových produktech snáze orientovat a porovnat je. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, kterou za dobu jednoho roku dlužník ve skutečnosti zaplatí. Zahrnuta je nejen úroková sazba, ale také různé poplatky (za uzavření smlouvy, vedení účtu, správu úvěru), dále akontace, pojištění schopnosti splácet apod.

Neplést s úroky prosím

Jak se liší RPSN od úrokové sazby? Jedná se o dva zcela odlišné ukazatele, přičemž RPSN je vypočítáván i na základě výše úrokové sazby. Posuzovat výhodnost či nevýhodnost spotřebitelského úvěru pouze podle úrokové sazby by bylo krátkozraké, protože úvěr se může velmi snadno prodražit na ostatních nákladech. Úrok totiž označuje jen cenu vypůjčených peněz a je definován nejčastěji za rok (p. a.), čtvrtletí (p. q.) či měsíc (p. m.). Oproti tomu RPSN vypovídá o tom, o kolik navíc za vypůjčené peníze ročně zaplatíme – což je to, co by nás mělo zajímat nejvíce.

Výpočet

Jak se vypočítává RPSN? Jedná se o poměrně složitý vzorec, do něhož se dosazuje výše úvěru, termín poskytnutí úvěru, výši dílčích splátek, poplatků, případných dalších plateb, včetně lhůty jejich splatnosti. Nevýhodou RPSN je to, že pro porovnání výhodnosti více úvěrových produktů se hodí jen v případě, že porovnáváme úvěry se stejnou výší a na stejně dlouhou dobu, jinak není jeho hodnota vypovídající.

Povinnosti poskytovatelů

RPSN je nutné od roku 2002 uvádět jako součást nabídky u všech spotřebitelských úvěrů, výjimku však tvoří například hypotéky, bezúročné půjčky nebo úvěr nižší než 5.000,– a vyšší než 1 880.000,–. Pokud úvěrová společnost či banka ve své nabídce tento údaj neuvedou, je podle zákona úvěr automaticky úročen diskontní sazbou České národní banky, která bývá pro dlužníka vždy příznivější. Tuto problematiku blíže řeší zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

RPSN je pro mnoho lidí příliš složité na to aby si podle něj půjčku vybírali. Proto více zohledňují to kolik celkem přeplatí. Není to správné, ale dá se to pochopit. Horší je ovšem případ když se někdo kouká jen na výši měsíční splátky. Dobrou správou je, že úvěrové firmy dnes už mají ve svých nabídkách i půjčky s nulovým RPSN. Většinou jde, ale jen o menší částky do 10.000 Kč.

Závěrem připomeňme, že spotřebitelské úvěry se podílejí na celkovém objemu úvěrů poskytnutých bankami zhruba 190 miliardami (údaj platný ke konci roku 2013), mimo to jsou však poskytovány i nebankovními společnostmi.

Co znamená P.M.

Ještě můžete narazit na zkratku p.m. Tato zkratka vyjadřuje měsíční úrok. Pokud tedy máte ve smlouvě p.m. 2% budete měsíčně platit úrok 2%.